Wat is onze visie?

Visie en motivatie

  1. Het delen in de liefde van Christus door betrokkenheid en inzet voor het welzijn van de buurt. Belangeloos en zonder verborgen agenda zetten we ons daarom in om een helper en stem te zijn voor hen die geen helper en stem hebben. Daarom willen we ook samenwerken met het buurthuis. Vanuit de diakonale bewogenheid en vanuit de overtuiging dat zorgen niet alleen een taak van de burgerlijke gemeente is, maar dat wij geroepen zijn met Woord en Daad mensen in hun nood tegemoet te komen.
  2. Delen in de liefde van Christus doen we ook door ons te verbinden met de buurtbewoners en via hen de kring van betrokkenen te vergroten. We verlangen ernaar dat we met steeds meer buurtbewoners deze liefde en ons leven leren delen, zodanig, dat we een een geloofsgroep kunnen vormen die verantwoording op zich neemt voor de buurt. Die hierdoor een grote mate van sociale betrokkenheid tentoonspreid.
  3. Verlangen om met mensen in de wijk Espelervaart te delen in de liefde van Christus en hen met Hem in contact te brengen. Deze liefde beweegt ons om de weg te gaan naar de ander.