Wat is onze droom?

Onze droom en verlangen is om binnen een aantal jaren een netwerk te zien van christenen en mensen die nog zoekende zijn die elkaar regelmatig ontmoeten zonder dat er iets van die ander wordt verwacht. Iedereen moet zich veilig en welkom voelen.  We willen het verschil uitmaken voor die ander en een luisterend oor bieden aan hen die daarom vragen. 

We willen ook graag dat uit deze kring van bezoekers een geloofsgroep ontstaat, dat wil groeien in hun (op)nieuw gevonden geloof.  Een activiteit van deze geloofsgroep kan een wekelijkse of twee wekelijkse ontmoeting zijn om meer te leren over het geloof, een laagdrempelige samenkomst / geloofsontmoeting, bijvoorbeeld op een avond en/of een combinatie van maaltijd met ontmoeting.

Door de praktische en dienende manier waarop we als christenen ons leven willen delen met hen die niets met geloof hebben, geloven we dat er verandering kan plaatsvinden. De mensen die meedoen met een geloofsgroep kunnen mensen zijn die door Alpha of door ‘onze handel en wandel’, zoals via contacten in het buurthuis, met het christelijk geloof in aanraking gekomen zijn en  door allerlei activiteiten gegroeid zijn van een zoekend persoon naar iemand die tot geloof is gekomen.

We streven naar groei van openheid zodat iemand door relaties met anderen interesse heeft om deel te nemen aan een geloofsgroep. In de beginperiode zien we graag betrokken gelovigen die een ‘geloofsmaatje’ willen zijn voor iemand die net tot geloof is gekomen. We verwachten dat dit naar verloop van tijd vanuit de nieuwe geloofsgroep zelf komt. Bezoekers zijn enthousiast om verder te willen met geloof. Het geloof geeft hen steun in het dagelijks leven.

Op dit moment heeft de pionier al een aantal contacten, dit willen we kwalitatief en kwantitatief verder gaan uitbouwen in de komende jaren.