Wat is onze droom?

Over drie jaar willen we graag dat er een netwerk van gelovigen en zoekers is, en dat er een verandering merkbaar is in de levens van deze mensen. We zien dat betrokkenen oog voor elkaar hebben.

We willen ook graag dat uit deze kring van bezoekers een geloofsgroep staat. Hoe deze er precies uit gaan zien gaan we in de komende jaren ontdekken. Een activiteit van deze geloofsgroep kan een wekelijkse of twee wekelijkse ontmoeting zijn om meer te leren over het geloof, een laagdrempelige samenkomst / geloofsontmoeting, bijvoorbeeld op een avond en/of een combinatie van maaltijd met ontmoeting.

Door de praktische en dienende manier waarop we als christenen ons leven delen met hen die niets met geloof hebben, geloven we dat er verandering kan plaatsvinden. De mensen die meedoen met een geloofsgroep zijn zij die door Alpha of door ‘onze handel en wandel’, zoals via contacten in het buurthuis, met het christelijk geloof in aanraking gekomen zijn en  door allerlei activiteiten gegroeid zijn van een zoekend persoon naar iemand die tot geloof is gekomen.

We streven naar groei van openheid zodat iemand door relaties met anderen uit de wijkgemeente Ontmoeting Hervormd West of andere gelovigen, interesse heeft om deel te nemen aan een geloofsgroep. In de beginperiode zien we graag betrokken gelovigen uit Ontmoeting Hervormd West die een ‘geloofsmaatje’ willen zijn voor iemand die net tot geloof is gekomen. We verwachten dat dit naar verloop van tijd vanuit de nieuwe geloofsgroep zelf komt. Bezoekers zijn enthousiast om verder te willen met geloof. Het geloof geeft hen steun in het dagelijks leven.

Op dit moment heeft de pionier al een aantal contacten, dit willen we kwalitatief en kwantitatief verder gaan uitbouwen in de komende jaren.